16 Ocak 2014 Perşembe

Dekorasyonda motifler

Dekorasyonda motifler ve anlamları
Motifler çağlar boyu, toplumların sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarına, inanç ve geleneklerine göre oluşmuştur.
Dekorasyonda ise motifler; çeşitli yapı malzemelerinin ve dokumaların üzerinde şekillenerek karşımıza çıkarlar.
Süsleme sanatı da diyebileceğimiz motifler oluşturulurken geometrik çizgisellikten, bitkilerden ve hayvanlardan esinlenerek, sembolleşerek oluşur.
İlk çağlarda hayvanların kürk ve derilerinden parçaları dokuyarak, bu hayvanların güç ve kudretlerinin kendilerine geçtiğine inanılır, ayrıca bu yolla bu varlıklardan korunduklarını düşünürlerdi.
Kilim veya halılardaki motifler, çoğu zaman, dokuyan kişinin duygularını, beklentilerini, sevinç ve üzüntülerini ifade etmiştir.
motifler ve anlamları

Mimaride motifler:Mimaride motiflerin kullanılışı, yapı malzemeleri üzerinde şekillenerek gerçekleşmektedir.Taş ve mermer oymacılığı olarak ortaya çıkan bu sanat, birçok yapıda süsleme olarak kullanılmaktadır.
Demir, pirinç gibi metallere şekil verilerek oluşturulan motifler, günümüzde de birçok yapıda kullanılmaktadır.

Yüksek MimarSonay İlbay’a ait tasarımda, mermer ve pirinç malzeme bir arada kullanılarak korkuluk oluşturulmuştur.

Yıldız motifi halılarda üretkenliği, bereketi ifade etmekle birlikte, yapılarda çeşitli ruhani anlamlarla karşımıza çıkar.Sekiz kollu yıldız, cennet inancının sembolü olarak kullanılmakla birlikte, 10 kollu yıldız, tamlığı ve mükemmelliği ifade etmektedir.Ayrıca bakınız:Dekorasyonda mistisizm

Y.Mimar Sonay İlbay’a ait çalışmada; yıldız motifleri, alçı, pirinç ve mermer malzemelerde kullanılarak cami dekorasyonu oluşturulmuştur.
Y.Mimar Sonay İlbay, çalışmalarında geometrik desenlerin yanı sıra bitkisel motiflere de yer vermiştir.Yukarıdaki  kısmi cami kubbesi detayı buna güzel bir örnektir.

Hiç yorum yok: